Logo Janowiec GOPS

News

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

29.02.2024

Program rządowy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu informuje o przystąpieniu do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 102 816,00

Całkowita wartość projektu: 102 816,00 zł.

 

Gmina Janowiec przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Szczegóły Programu – zobacz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024. Zgodnie z wnioskiem Gminy Janowiec oraz umową zawartą z Wojewodą Lubelskim przewidziano, że w 2024 r. Program będzie realizowany od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Adresaci Programu
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W ramach Programu w roku 2024 Gmina Janowiec planuje objąć wsparciem 6 osób, w tym:

  1. 2 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności) albo orzeczenie równoważne;
  1. 2 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
  2. 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uwaga: w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Uwaga: Osoba niepełnosprawna może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto nie może zostać asystentem?
a) osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu;
b) osoby będące członkami rodziny uczestnika Programu;
c) opiekunowie prawni uczestnika Programu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: telefon (81) 881-55-04,  adres e-mail: gops.janowiec@gmail.com

 

Kierownik GOPS zaprasza

Marzanna Pakuła

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.