Logo Janowiec GOPS

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej

 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Janowiec z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Janowiec oraz na podstawie Uchwały Nr XLVII/261/2023 Rady Gminy Janowiec z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarengo powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Janowiec.  

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoja wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy Janowiec.
  Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc domową. 

 

Cele Zespołu:

1. Skuteczna pomoc osobom krzywdzonym i ich rodzinom.
2. Wspólne rozwiązywanie problemów, opracowywanie strategii działania, szukanie nowych mozliwości.
3. Podział ról między członków Zespołu, wybór koordynatora działań na rzecz konkretnego przypadku.
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wymiana informacji.
5. Ewaluacja efektów działań.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

1. Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy.
2. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku i procedur mających na celu jej powstrzymanie.
3. Opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy domowej.
4. Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb.
5. Zbieranie i przekazywanie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
6. Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami pzremocy - szkoleń, konferencji, spotkań itp.
7. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profialaktycznych m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przemocy, innych zagadnień polityki lokalnej.

Obsługę administracyjną - techniczną dla prac Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu.

 

2.jpg

Kierownik GOPS zaprasza

Marzanna Pakuła

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.