Logo Janowiec GOPS

Świadczenia Rodzinne

KWOTY ŚWIADCZEŃ

Rodzaj świadczenia

Wypłata

Kwota świadczeń

1.

Zasiłek Rodzinny

miesięcznie

95 zł
124 zł
135 zł

Do ukończenia 5-go roku życia;
powyżej 5 r. ż do ukończenia 18 r. ż;
powyżej 18 r. ż do ukończenia 24 r. ż;

Dodatki z tytułu:

 

Urodzenia dziecka

jednorazowo

1 000 zł

 

Samotnego wychowywania dziecka

miesięcznie

193 zł

265 zł

na jedno dziecko jednak nie więcej niż 386 zł łącznie na wszystkie dzieci;
 

na jedno dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 520 zł łącznie na wszystkie dzieci;

Kształcenia i rehabilitacji

miesięcznie

90 zł
110 zł

na dziecko do ukończenia 5 r. ż;
na dziecko powyżej 5 r. ż;

wielodzietności

miesięcznie

95 zł

Na trzecie i każde kolejne dziecko

Rozpoczęcia roku szkolnego

Jednorazowo
we wrześniu

100 zł

Przysługuje na dziecko rozpoczynające przygotowanie roczne „zerówkę”, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną – o w/w świadczenie należy złożyć wniosek we wrześniu lub październiku

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

Miesięcznie
(10 miesięcy w roku)113 zł

69 zł

Przysługuje na dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem;

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły

Opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

Miesięcznie
 

400 zł

- 24 miesiące kalendarzowe;
- 36 miesięcy jeżeli sprawowana jest opieka nad  więcej niż jednym dzieckiem ur. Podczas jednego porodu;

- 72 miesięcy  jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2.

Świadczenia opiekuńcze

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne

Miesięcznie

2458 zł

od 01-01-2023 r.

Zasiłek pielęgnacyjny

Miesięcznie

215,84 zł

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Miesięcznie

620 zł

opieka nad osobą dorosłą z orzeczeniem

Zasiłek dla opiekunów

Miesięcznie

620 zł

Tylko dla starych wniosków

3.

Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia się dziecka (becikowe)

jednorazowo

1 000 zł

Pod opieką med. do 10 tyg. życia

4.

Świadczenie rodzicielskie

Miesięcznie

1 000 zł

Wypłacane przez pierwsze: 52 tyg. – 1 dziecko; 65 tyg. – 2 dzieci; 67 tyg. – 3 dzieci; 69 tyg. – 4 dzieci; 71 tyg. – 5 i więcej dzieci

5.

Świadczenie za życiem

jednorazowo

4 000 zł

- Do uzyskania przez dziecko 1 roku życia
-
Pod opieką med. do 10 tyg. życia
-  z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

 

k
 

 

Rodzaj świadczenia

Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie

1.

Zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego

674 zł
764 zł

 

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

2.

Świadczenie opiekuńcze

 

Świadczenie pielęgnacyjne

Bez względu na dochód

Zasiłek pielęgnacyjny

Bez względu na dochód

Specjalny zasiłek opiekuńczy

764 zł

Zasiłek dla opiekunów

Bez względu na dochód

3.

Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia się dziecka (becikowe)

1 922 zł

4.

Świadczenie rodzicielskie

Bez względu na dochód

5.

Świadczenie za życiem

Bez względu na dochód

 

 

 

 

 

 

Kierownik GOPS zaprasza

Marzanna Pakuła

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.