Logo Janowiec GOPS

News

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2024

25.01.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu informuje o przystąpieniu do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024”  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Wartość  Programu 102 816,00 zł

Dofinansowanie 102 816,00 zł

 

Celem usługi asystencji osobistej jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która:

 1. mieszka na terenie gminy Janowiec;
 2. posiada orzeczenie o którym mowa w § 5 ust. 1 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024”.
 3. jest zagrożona wykluczeniem społecznym poprzez brak możliwości zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, brak możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, czy też samotne zamieszkiwanie;
 4. złoży we wskazanym terminie dokumenty rekrutacyjne:
 1. kartę zgłoszeniową do Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024”, stanowiącą załącznik do Programu, - załącznik nr 7 do Programu,
 2. klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024”, - załącznik nr 15 do Programu,
 3. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych można również otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu, ul. Lubelska 21, 24-123 Janowiec

 

W ramach Programu planowane jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej dla:

 1. 2 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności) albo orzeczenie równoważne;
 2. 2 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
 3. 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W  dniach od 25.01.2024r. do 01.02.2024r. istnieje możliwość składania dokumentów w celu skorzystania z uczestnictwa  w Programie „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024”.

Dokumenty  należy składać w formie papierowej, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu w godz. 7.00 – 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dokumenty rekrutacyjne do Programu ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – edycja 2024 ”lub za pośrednictwem poczty.

Dokumenty tj. karta zgłoszeniowa i oświadczenie muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem opiekuna prawnego dziecka lub osoby niepełnosprawnej.

Karty zgłoszenia do Programu wraz z pozostałą dokumentacją rekrutacyjną będą rejestrowane według kolejności zgłoszeń.

W dniu 08.02.2024 r. prowadzona będzie weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym (analiza złożonych dokumentów) oraz pod względem kryteriów określonych w Regulaminie. W ten sposób zostanie wyłoniona lista zakwalifikowanych uczestników oraz lista rezerwowa.

Do uczestnictwa w Programie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacji. W przypadku Kandydatów posiadających taką samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz indywidualna sytuacja osób ubiegających się o usługi asystenckie.

Osoby z listy rezerwowej danej grupy docelowej mogą zostać zaproszone do udziału w Programie według pozycji zajmowanej na liście rezerwowej w trakcie jego trwania w przypadku rezygnacji, skreślenia osoby z uczestnictwa lub pojawienia się możliwości zakwalifikowania większej niż zakładana liczba osób.

O zakwalifikowaniu do Programu osoby zostaną powiadomione przez GOPS w Janowcu telefonicznie oraz pisemnie w terminie 5 dni od dnia dokonania wyboru Uczestnika przez Komisję Rekrutacyjną.

W przypadku braku wystarczającej liczby Kandydatów Realizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu ogłoszonego naboru do Programu.

Decyzja o kwalifikacji do Programu jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. Rekrutacja będzie prowadzona przez pracowników GOPS w Janowcu. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w Programie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Programie „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”.

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/asystent-edycja-2024/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2024.html

Kierownik GOPS zaprasza

Marzanna Pakuła

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.