Logo Janowiec GOPS

Przeciwdziałanie przemocy

 

STOP PRZEMOCY!!

USŁYSZ-ZOBACZ-POWIEDZ=

NIE UDAWAJ, ŻE NIE WIDZISZ!

PRZEMOC W RODZINIE – zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przemoc fizyczna – Ma miejsce gdy ktoś wyrządza Ci krzywdę poprzez: uderzenie,bicie, popychanie,kopanie, potrząsanie, podanie zbyt dużej lub zbyt małej dawki leku.

Przemoc emocjonalna– Jeśli ktoś: grozi Ci, prześladuje Cię, ośmiesza Cię, wyśmiewa się z Ciebie, ignoruje Cię, nie pozwala Ci na wychodzenie z domu lub spotykanie się z innymi osobami, traktuje Cię jak dziecko

Przemoc seksualna – jeśli ktoś: dopuszcza się gwałtu lub molestuje seksualnie, dotyka Cię w sposób seksualny, zmusza Cię do dotykania w sposób seksualny, zmusza Cię do oglądania filmów  lub fotografii o treści seksualnej

Przemoc finansowa – jeśli ktoś: zabiera Twoje pieniądze, lub rzeczy osobiste, zmusza Cię do zakupu czegoś , czego nie chcesz kupić, wykorzystuje Twoje pieniądze na pokrycie na pokrycie własnych wydatków, nie pozwala Ci decydować jak możesz wydać własne pieniądze, mówi że musisz oddać pieniądze, rzeczy osobiste lub dom

Zaniedbanie   Ma miejsce  wtedy, gdy nie jest Ci zapewniana wymagana pomoc lub rzeczy, np.: pomoc przy toalecie osobistej, ubieraniu się, regularne posiłki i napoje, lekarstwa przepisane przez lekarzy, wizyta u lekarza w przypadku choroby, przebywanie w ogrzewanym otoczeniu, czyste ubranie.

Dyskryminacja- jeśli  ktoś traktuje Cię niesprawiedliwie ze względu na: pochodzenie rasowe, wiarę lub kulturę, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, wiek.

 

POWSTRZYMAJ    PRZEMOC

·Zgłoszenie przemocy jest pomocą.

· Jest tez obowiązkiem osób, które profesjonalnie zajmują się pracą z dziećmi ( nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, lekarze, pielęgniarki).

Reaguj na przemoc domową: Złóż do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Masz prawo do bezpłatnej pomocy prawnej, znajdziesz ją  w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz punktach konsultacyjnych.

Każda forma przemocy jest krzywdząca
Każdy ma prawo do życia bez przemocy, strachu oraz wykorzystywania.
Każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa.
 

Nie jesteś sam a pomoc jest w zasięgu ręki!

 

PAMIĘTAJ !!!

Przemoc raz zastosowana powtarza się. Dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów i agresji albo odtwarzają te zachowania albo przyjmują role ofiary i stają się podatne na urazy w przyszłości.

Dzieci potrzebują oparcia i spokoju!!! Z pomocą innych możesz sprawić, aby życie Twoje i Twoich dzieci wyglądało normalnie. Dzieci odniosą o wiele większy pożytek z Twojej siły życiowej i możliwości podejmowania decyzji niż faktu przebywania w domu, gdzie byłaś/byłeś bity i poniżana/y.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Podjęcie decyzji o opuszczeniu domu lub czasowym odejściu ze związku, w którym ma miejsce przemoc może być trudne.                                       

Potrzeba czasu, abyś poczuł/ła się gotowy/a. Skontaktuj się z odpowiednią instytucją, np. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Policją – ktoś stamtąd może Ci pomóc ułożyć bezpieczny plan.

Jeśli jesteś gotowy/a by odejść: spakuj torbę, wcześniej zostaw ją u kogoś zaufanego; zabierz gotówkę, karty kredytowe, zapasowe ubrania, weź dla dzieci ulubioną zabawkę. Nie zapomnij o ważnych dokumentach!!! Koniecznie zabierz: dowód tożsamości, prawo jazdy, metrykę urodzenia swoją i dzieci, odpis aktu małżeństwa, książeczkę ubezpieczeniową, akt własności lub najmu twojegodomu lub mieszkania, książeczkę czekowa, kartę do bankomatu, gotówkę, wszystkie ważne dokumenty.

 

Co powinienem/powinnam zrobić jeśli obawiam się przemocy w stosunku do mnie lub do osób z bliskiego otoczenia?

-porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Może to być:

członek rodziny, twój lekarz, pielęgniarka środowiskowa, pracownik pomocy społecznej, opiekun, ksiądz lub duchowny, policja.

Nie obwiniaj się za objawy przemocy w stosunku do Ciebie. Nikt nie ma prawa traktować Cię w taki sposób. Być może potrzebujesz pomocy, aby nie dopuścić do takich sytuacji. Nie ignoruj swoich obaw i nie pozwól, aby objawy przemocy w stosunku do do Ciebie i osób z twojego otoczenia się powtarzały.

 

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj że:

Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom  

Im szybciej i sprawniej poprosisz o pomoc, tym mniejsze  będą straty dla wszystkich. MASZ PRAWO DO POMOCY!

 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

 

Policja 997/ Straż Pożarna 998 / Pogotowie 999

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu

pracownicy socjalni przyjmują   pn.- pt. 7.00-15.00   Tel:  81-881-55-04, Tel. komórkowy   502 -710 -622

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – siedziba w Urzędzie Gminy Janowiec , Tel: 81-881-58-00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach,

ul. Al. Królewskie 3, Tel: 81 – 888 – 04–92
a) Ośrodek  Interwencji Kryzysowej,   tel. 0800-110-001, pon.- pt. 7.00-18.00

Centrum Interwencji Kryzysowej w Puławach,

ul. Wólka Profecka 26,  Tel: 81–888–02–50, 0800-306-833, czynne całą dobę
a) Program pomocy całodobowej dla ofiar przemocy domowej z możliwością udzielenia schronienia
b)program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców  przemocy domowej

 

Komenda Powiatowa Policji w Puławach, ul. Wojska Polskiego 6

Tel. 81-889-02-09, 81-889-02-10

 

Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

801 – 120 – 002

Kierownik GOPS zaprasza

Marzanna Pakuła

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.