Logo Janowiec GOPS

Informacje ogólne

 

Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoja wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy Janowiec.
     Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

 

Cele Zespołu:

 

 

1. Skuteczna pomoc osobom krzywdzonym i ich rodzinom.

 

 

2. Wspólne rozwiązywanie problemów, opracowywanie strategii działania, szukanie nowych mozliwości.

 

 

3. Podział ról między członków Zespołu, wybór koordynatora działań na rzecz konkretnego przypadku.

 

 

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wymiana informacji.

 

 

5. Ewaluacja efektów działań.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

1. Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy.

2. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku i procedur mających na celu jej powstrzymanie.

3. Opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy domowej.

4. Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb.

5. Zbieranie i przekazywanie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

6. Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami pzremocy - szkoleń, konferencji, spotkań itp.

7. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profialaktycznych m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przemocy, innych zagadnień polityki lokalnej.

Obsługę administracyjną -techniczną dla prac Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu.

 

2.jpg

Kierownik GOPS zaprasza

Marzanna Pakuła

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.